Σχόλια πελατών – Back2 Health

Σχόλια πελατών

Οι ασθενείς μας μιλούν για την εμπειρία τους στο φυσικοθεραπευτήριο Back2Health. Έχοντας λάβει την φάσμα των υπηρεσίων μας, μπορούν να διατυπώσουν πλέον τη γνώμη τους, προτρέποντας έτσι εκείνους που έχουν ανάγκη να δώσουν στην καθημερινότητά τους, την ποιότητα που τους αξίζει.


Ασθενής με δισκοπάθεια

Σχόλια από ασθενή με δισκοπάθεια που επισκέπτεται το φυσικοθεραπευτήριο Back2Health


Ασθενής με αυχενικό

Σχόλια από ασθενή που πάσχει από αυχενικά προβλήματα και κοίλη, που επισκέπτεται το φυσικοθεραπευτήριο Back2Health


Ασθενής με θυλακιτιδα

Σχόλια από ασθενή που αντιμετώπιζε πρόβλημα θυλακίτιδας στο χέρι, και είδε να βελτιώνεται η κατάστασή του, επισκέπτοντας το φυσικοθεραπευτήριο Back2Health


Ασθενής με επικονδυλίτιδα

Σχόλια από ασθενή που αντιμετώπιζε tennis elbow, και είδε να βελτιώνεται η κατάστασή του, επισκέπτοντας το φυσικοθεραπευτήριο Back2Health